CV helyett

A főoldalon szereplő Van Gogh idézet furcsának tűnhet. Szeretetről beszélni egy szakmai bemutatkozás kapcsán…

De az én életemet végigkíséri ez a motívum: annak a szeretete, amit épp csinálok. Pedig az aktuális feladat sokféle volt már.

Kezdődött a regionális politikával, még az első, 2004-06 közötti Nemzeti Fejlesztési Terv kapcsán. Akkor még csak szakmai gyakorlatként. Folytatódott aztán ugyanannek az oktatásával és kutatásával, továbbá végrehajtásával az első hazai uniós projektek kapcsán. HEFOP-os és ROP-os pályázatokkal főleg, ha valakinek még mondanak valamit ezek a kódszavak. 2007-13 között aztán kipróbálhattam magam nagyjából mindenben, ami a pályázati menedzsment kapcsán létezhet: egyfordulós, kétfordulós pályázatok, kiemelt projekt, brüsszeli közvetlen pályázatok, hazai források. Pályázatírás, projektmenedzsment, pályázati üzletág vezetés – voltam minden, közlegénytől hadvezérig.
Terveztem útmutatót, vezettem 70-80 fős ad hoc projektszervezetet, 2015-ben értékeltem is Operatív Programot. Közben ugyanúgy álltam a fénymásolónál órákig, mentem a postára éjfélkor, ha kellett. Csak a teljesítmény és az eredmények számítottak.

Tématerület szerint se tudnám felsorolni, hányféle pályázatot kellett megérteni, átlátni, és akár egyidejűleg menedzselni: volt közte komplex városrehabilitáció, közoktatási tananyagfejlesztés, hivatásforgalmi kerékpárút építése, szállodaépítés, attrakciófejlesztés, polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése, iskola építés,  felsőoktatási hallgatói szolgáltatások javítása, vagy épp nagy kutatási pályázat bonyolítása is. Ezt a munkát természetesen mindig támogatta a projekt szakmai csapata, de projektmenedzserként, vezetőként én feladatomnak éreztem, hogy legalábbis nagyvonalakban értsem a projektem szakmai tartalmát is.

Közben végig, máig megmaradt a szakpolitikai vonal szeretete is: a regionális politika „brüsszeli” vonulatának nyomon követése, figyelemmel kísérése. Ez utóbbi jellemzően nem része a pályázatírói-projektmenedzseri feladatoknak, de én kivételesen szerencsésnek éreztem magam azért, hogy értem a tágabb, szakpolitikai kontextusát is annak, amilyen feladatokat napi szinten végzek, és folyamatosan törekedtem arra, hogy ezt a tudást naprakészen tartsam.

Aztán – ahogyan a regionális politikában is – , úgy az én életemben is egyre erősebbé vált a városi dimenzió, az urbanisztika. A 2007-ben induló funkcióbővítő városfejlesztési pályázatok során jöttem rá, hogy az összes pályázati téma közül ez érdekel a legjobban, ez motivál a legjobban, ez a legnagyobb szerelem. Ezért először elkezdtem egy kreatív városokhoz kapcsolódó kutatást doktori tanulmányok keretében, még mindig regionális gazdaságtan vonalon, aztán ezt megfejeltem egy urbanista szakirányú továbbképzéssel a BME-n.

A kreatív városnak azonban van egy másik építő köve is a város mellett: a művészet és a kultúra. Így aztán egyre többet foglalkoztam, foglalkozom örökségvédelemmel, kultúrával és művészettel. Megint szerencsém volt: a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (a mai Budapesti Metropolitan Egyetem) pályázati igazgatójaként az egyik legnagyobb hazai művészeti műhellyel dolgozhattam együtt. Miután iparvárosból és bányász-kohász családból származom, az ipari örökség és főleg annak újrahasznosítása kifejezetten foglalkoztat. Miután Óbudán élek, a másik szerelem a római kor, és az ehhez kapcsolódó régészeti örökség védelme és interpretációja. Sok ilyen témájú írás szerepel ezen az oldalon.

És ha már interpretáció: a negyedik szakmai vonal a turizmus, aminek kapcsán elsősorban a kulturális turizmus, városi turizmus vonallal foglalkozom. A városi turisztikai tér fejlesztésével és attrakciófejlesztéssel, de megtalálnak stratégia-alkotással kapcsolatos feladatok is. Kifejezett büszkeséggel tölt el, hogy 2019 óta részt vehetek a kultúrát, a turizmust és az ipari örökség adaptív újrahasznosítását együttesen szolgáló Új Közlekedési Múzeum projektben, ahol először az építészeti tervpályázat egyik szakértőjeként, később pedig a tartalomfejlesztési munka kurátori csapatának tagjaként működhetek közre a fejlesztés megvalósításában.

2020-ban megtalált eddigi pályafutásom legtöbb munkával, stresszel és kihívással járó, de egyben legszebb feladata is: Budapest és agglomerációjának kiemelt fejlesztési projektjein, elsősorban fenntartható mobilitás-fejlesztési projekteken dolgozhattam Magyarország legprofibb beruházás-előkészítő, főleg közlekedésmérnökökből, építészekből, tájépítészekből álló csapatával a Budapest Fejlesztési Központ részvételiségi osztályvezetőjeként. A csapatommal közösen nem kisebb fába vágtuk a fejszénk, minthogy az állami beruházások terén addig szinte ismeretlen részvételi tervezést integráljuk a kiemelt beruházások előkészítésébe, és a rendkívül mostohán kezelt, jobbára unalmas lakossági fórumokban kimerülő lakossági kommunikációt, tájékoztatást és edukációt új szintre emeljük. A BFK igazi szellemi műhely volt a városról gondolkodók, a városért tenni akarók számára, amelynek munkája alapvetően a stratégiákra alapozott fejlesztésekre, a komplex szemléletre, a kompromisszumos megoldások és együttműködés keresésére és a professzionális projektmenedzsmentre épült. 2022-ben ezért szakmai csapatunk mérhetetlen szomorúsággal kellett, hogy tudomásul vegye, hogy erre a szemléletre, szakmaiságra és motiváltságra a jelen ciklusban nincs szükség, és az értékek (know-how, kompetencia, szakemberek, magas szinten előkészített beruházások) átmentése helyett a BFK teljes legyalulását, projektjeinek lezárását választotta az illetékes vezető.

A fentiek tükrében újra a tanácsadói létet választottam. Bevallom, az elmúlt két év fegyelmezett államigazgatási működése után kifejezetten örömmel és lelkesedéssel tölt el, hogy újra több szakterületen dolgozhatok az oktatástól a kultúrán keresztül a városfejlesztésig, olyan emberekkel találkozhatom, akik a jelenlegi nehéz környezetben is víziókban és stratégiában gondolkodnak, és kereshetem azokat a feladatokat, amelyek a rombolás helyett az építést, a megőrzést célozzák.

A nevemet még nem említettem: Szilágyi Annának hívnak.

Közel 20 év projektmenedzseri és oktatói-előadói tapasztalattal rendelkezem. Képes vagyok változó csapatokban dolgozni, ezeknek a csapatoknak a munkáját kialakítani, megszervezni és irányítani, az 5-6 fős csapatoktól a 70-80 fős projektszervezetekig.

Vezetőként állandó, vagy egyedi, egy adott projekt végrehajtására létrejött projektszervezet felépítésére, munkafolyamatainak, munkarendjének meghatározására, dokumentációs, nyilvántartási rendjének kialakítására, a munkatársak irányítására, fejlesztésére, tanítására, motiválására. Képes vagyok önállóan is dolgozni, munkámat megszervezni, illetve rendezetten, átláthatóan dokumentálni. Egyedi projektek vagy komplett portfoliók megvalósítását irányítani.

A kutatói és pályázatírói munkám során szerzett tapasztalatok alapján képes vagyok nagy terjedelmű szöveges dokumentumok, stratégiák, tanulmányok, értékelések, elemzések, megvalósíthatósági tanulmányok, akcióterületi tervek, összefoglalók, tudományos cikkek megírására, akár feszített határidő mellett is. Pályázatot, tudományos cikket magyar és angol nyelven is írtam már. A felsőoktatásban töltött éveknek köszönhetően kifejezetten örömmel vállalkozom előadások megtartására, akár nagyobb közönség előtt, akár idegen nyelven is.

Általános pályázatírói, projektmenedzseri kompetenciák

Részt vettem hazai és nemzetközi pályázati projektek fejlesztésében, a pályázatok megírásában és a projektek lebonyolításában, főleg projektmenedzseri szerepben. Ismerem a pályázati források rendszerét, képes vagyok eligazodni a hazai és nemzetközi pályázatok világában. Ismerem az egyes pályázati rendszerek sajátosságait, jellemző követelményeit mind a pályázatok beadása, mind lebonyolítása kapcsán. Több pályázati program kapcsán konkrét tapasztalatokkal is rendelkezem, amelyekben pályázatíróként és projektmenedzserként vettem részt. (Hazai operatív programok, Interreg, Erasmus+, hazai K+F pályázatok).

Szakmai kompetenciák, szakterületek ismerete

1) Ismerem és folyamatosan nyomon követem a városfejlesztés, várospolitika, urbanisztika hazai és nemzetközi alakulását, ismerem az ide vonatkozó programokat, elképzeléseket, megközelítéseket, főbb terminus technikusokat. Magam is részt vettem funkcióbővítő és szociális városrehabilitációs pályázatok előkészítésében, projektfejlesztésében, 2020 és 2022 között pedig a legjelentősebb hazai fejlesztések előkészítésében működtem közre. Kiemelten foglalkoztatnak olyan témák, mint a fenntartható városi mobilitás, a városi térhasználatok alakulása, a művészet és design szerepe a kortárs városi terekben, illetve a városlakó ember.

2) Ismerem és folyamatosan nyomon követem a turizmus hazai és nemzetközi alakulását,  számos turizmusfejlesztési projektben vettem részt.

3) Ismerem és folyamatosan nyomon követem az Európai Unió intézményrendszerének és szakpolitikáinak rendszerét, azok változásait, különös tekintettel a regionális politika alakulására, melyet nemcsak pályázati, de programozási szinten is átlátok. Jómagam is vettem már részt Operatív Program értékelésében (TÁMOP 3. prioritás).

4) A kutatói munkám kapcsán kiemelten foglalkozom a kulturális és kreatív szektor alakulásával, a kreatív iparágak városi, urbanisztikai vonatkozásaival.

5) A felsőoktatásban töltött éveimnek köszönhetően átlátom a hazai felsőoktatás és felnőttképzés működését, az oktatás trendjeit itthon és világszerte. Számos felsőoktatási projektben vettem részt, a projekt megtervezését és lebonyolítását irányítottam.

TANULMÁNYOK

Urbanista szakirányú továbbképzés

2016-2019
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

OKJ-s közbeszerzési referens

2011
DFT Hungária Kft.

Közgazdász egyetemi diploma Európai Unió szakirányon

1999-2004
Miskolci Egyetem

NYELVISMERET

  • Tárgyalási szintű angol nyelvtudás (felsőfokú, C típusú nyelvvizsga)
  • Tárgyalási szintű német nyelvtudás (felsőfokú, C típusú nyelvvizsga)