Isten hozott a világomban!

Ez a honlap és ez az arculat nem valamiféle marketing-megbízás révén jött létre 3 hét alatt.
Sokkal inkább egy evolúciós folyamat eredménye, amit most látsz, és biztosan változni is fog még sokat.
A név, a jelmondat, a logo és a színek…úgy álltak össze hónapok alatt, mint a kirakós darabkái.
Mindegyik jön valahonnan, egy gondolatból, egy képből, egy érzésből, ami nekem fontos.
És sokat kellett kísérletezzek, mire kitaláltam a végleges formájukat.
Ez nem egy személytelenül profi honlap.
Én vagyok a saját informatikusom és webdesignerem. A saját grafikusom és fotósom. És persze a saját szövegíróm.

Kíváncsi vagy, milyen képek és gondolatok inspiráltak?

Elmesélem, hogyan született Archadia.

Archadia

Et in Arcadia ego.

Árkádia a rétek és mezők országa a görög mitológiában, a letűnt aranykor, amelyben az ember még harmóniában élt a természettel, és ahol a múzsák is otthonra leltek. Árkádiában élt Pán isten, a nimfákkal és driádokkal, ez volt az érintetlen, vad erdők földje. Árkádia a civilizációtól mentes világot jelképezte a görögök, majd később a reneszánsz és a romantika alkotói számára egyaránt.

Les Mondes Engloutis

A generációm számára Arkádia az „Elsüllyedt világok” pusztuló városa, amelynek haldoklik a napja. Talán az első mese volt ez, amit fenntarthatóságról, környezeti felelősségvállalásról, kultúrákról és civilizációkról vetítettek a ’80-as évek végén, egészen különleges képi világgal. Aki gyerekként látta, máig emlékszik különleges, misztikus hangulatára.

Arcadia Darell

Egy másik kor, egy másik mese. Arcadia ezúttal nem város, hanem egy nyughatatlan tinédzser lány, akit érdekelnek az univerzum titkai. Az univerzum esetében pedig nem más, mint Isaac Asimov Alapítványának a világa, ennek a páratlanul zseniális, megrázó és elgondolkodtató regényfolyamnak a színhelye.

De Arcitectura

Mert ha a városokat meg akarjuk érteni, akkor kicsit meg kell tanulni az építészek nyelvét is érteni. És gondolkodni kell épületekben és épületekről, építésről, rombolásról, újjáépítésről, és egyre inkább, leginkább átépítésről. És még inkább gondolkodni kell mindenről, ami az  épületek között van. Utcákról, terekről, parkokról. Piacokról. Játszóterekről. Vízpartokról. Parkolókból átalakított ad hoc kis zöld szigetekről. Pocsolyákról, méhlegelőkről, lepkekertekről. Mert ott zajlik az élet, a köztes terekben. A város élete. És az, hogy milyen ez az élet, nagyonis meghatározza azt, hogy milyen a mi életünk a városban.

Archeologia

Rómáról mondta egyszer egy idegenvezető: olyan, mint a lasagna.
Minden város olyan, mint a lasagna.
A felszínen és a felszín alatt sokezer évnyi múlt rétegződik.
De – ismét Calvinot idézve – „a város nem beszél múltjáról, magába zárja, mint tenyérvonalait a kéz, felrajzolva az utcák hajlatába, az ablakok rácsaira, a lépcsők korlátaiara, a villámhárítók antennáira, a zászlók rúdjára, minden vonalat át- meg átszelnek a még újabb karcolások, fűrészenyomok, vésetek, vonalkák.”

A város önmaga múzeuma, azzal a különbséggel, hogy mélyrétegei nem halottak, nem csupán ősi romokban és térképeken élnek tovább, de máig meghatároznak minket is.

Divine natura dedit agros, ars humana aedificavit urbes.

„Az isteni természet adta nekünk a földeket, az emberi művészet építette a városokat”
– írta Marcus Terentius Varro valamikor a Krisztus előtti első században.

És vitatkozna-e vele bárki is abban, hogy a természet végtelen és örök, térben és időben egyaránt?
Hogy meghalad minket és nagyobb nálunk?

Isteni.

A városban viszont semmi isteni nincs.
A város végtelenül emberi.
A város mindannak kifejezése, amit az ember találékonysággal, alkotóerővel,
szépérzékkel és határtalan becsvággyal valaha is megteremtett.

A városokat az ember építette, az ember alakítja, és jobbára az ember is rombolja le.

Így aztán minden város minden korban foglalata mindannak, akik vagyunk.

Homo mensura

A görögök tudták.
A rómaiak megtanulták a görögöktől.
Vitruvius megírta.
Aztán egy időre mintha elfelejtették volna.
De Leonardo tudta megint, ahogy tudta Michelangelo és Botticelli is.

Hogy mindennek mértéke az ember.
Hogy csak az emberi léptékkel mért város lehet jó város.
Igaz, az emberi léptéket, a tökéletes mértani harmóniát a kor tervezői még körzővel és vonalzóval szerkesztették ki.
De mégis: mennyivel lettek sikertelenebbek a reneszánsz városkísérletek Le Corbusier Modulorjára méretezett lakóházaihoz képest,
vagy a ’70-es évek tervezőasztalain szintén körzők és vonalzók segítségével megálmodott autós utópiákhoz képest?

És vajon mennyivel lesznek sikeresebbek azok a városok, amiket ma big data alapú adathalmazokra, mindent behálózó, emberi beavatkozás nélkül egymással kommunikáló gépekre, „okosnak” nevezett technológiákra építve próbálnak eladni nekünk high-tech óriások, valamiféle következő delíriumként?

Milyen város az, ahol a gondolkodásból kiszorul az ember?
Milyen várost tervez az, aki nem embereknek tervez?
Milyen várost tervez az, aki nem emberekkel közösen tervez?

Vénusz színei

Mostanra összeállt az egész arculat. A név, a szlogen, a logo.  Csak a színeknek ne lenne története?
Dehogy nincs. Ez a kép volt az ihletforrás.
Nincs köze a városokhoz.  Csak szép.  Nagyon szép.

És néha elég ennyi is.